''Project Excellence Model - jak skutecznie zarządzać projektem oraz zasady efektywnej organizacji'' - 06.06.2017 godz. 17:30

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 06.06.2017 17:00

zakończona

Opis wydarzenia

Wdrożony w 2016 r. Model Doskonałości Projektowej jest podstawą oceny projektów i organizacji.
Celem Project Management Excellence Model (PEM) jest zbudowanie ważnej równowagi pomiędzy realizacją projektu a jakością zarządzania nim. Ułatwia on integrację tych obszarów oraz wspiera poszerzenie zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych perspektyw. PEM inicjuje proces ciągłego doskonalenia i innowacji w rzeczywistości projektowej.
Dzięki korzeniom w Total Quality Management (TQM), PEM wspiera organizacje w ocenie i porównywaniu własnych przedsięwzięć. Daje im w ten sposób możliwość skupienia się na mocnych stronach oraz adekwatnego definiowania potencjału dalszego doskonalenia przyjętych metod realizacji projektów. Osiąga to poprzez koncentrację na dziewięciu kluczowych obszarach dotyczących zarządzania projektami oraz ich rezultatów.

Chcesz się dowiedzieć jak skutecznie zarządzać projektem oraz jak z dnia na dzień podnosić efektywność organizacji???- bądź z nami na kolejnym seminarium PMI Śląsk!!

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 06.06.2017 17:30
Zakończenie: 06.06.2017 19:30

Hotel Angelo Katowice
Sokolska 24, 40-086 Katowice

Strona rejestracji:
https://seminariumpmipcoddzialslask-czerwiec2017.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
PMI Poland Chapter

ul.Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa

kontakt.katowice@pmi.org.pl
+48 728 324 553